main image
 57    1403/02/25

تطهیر رضا در پخش زنده رسانه انگلیسی

توجیه به قیمت تجزیه

به گزارش ماهستیم؛ گروه ها و سازمان های به اصطلاح سیاسی با دنباله روی از دشمنان به دنبال تجزیه ایران بوده اند؛ آنها علاوه بر اینکه ابایی از اعلام دشمنی با تمامیت ارضی ندارند از انجام اقدامات تروریستی علیه هموطنان واهمه ی ندارند! قدرت مانور گروه ها و سازمان های تجزیه طلب ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حمایت کشورهای غربی دارد، در همین رابطه می توان به اعلام حمایت مقام های سیاسی رژیم اشغالگر اسرائیل اشاره کرد.

در برنامه پرگار از تلویزیون BBC فارسی به حاشیه های حضور رضا پهلوی در اسرائیل پرداخته شد؛ گفتنی است پس از حضور رضا پهلوی در اسرائیل، گفتمان تجزیه نزد مقام های سیاسی اسرائیل قوت گرفت!

امیر سلطان زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به حضور رضا پهلوی در اسرائیل گفت: « یکی از شکست های سیاسی بزرگ رضا پهلوی سفر او به اسرائیل بود، سفری که بعد از آن نمایندگان پارلمان اسرائیل و یک مقام امنیتی خواستار تجزیه ایران شدند».

امیر سلطان زاده در ادامه افزود: « ... آن اطرفیان رضا پهلوی حتی تشخیص نمی دهند که سیاست کلی اسرائیل از اساس تجزیه ایران است! بعد می آیند و ژست می گیرند و دیگران را متهم به تجزیه طلبی می کنند. آنها که زمینه سفر رضا پهلوی به اسرائیل را فراهم کردند آیا این شهامت را دارند که در برابر اظهارات اخیر مقام های اسرائیلی واکنش نشان دهند».

تلویزیون BBC فارسی علیرغم شعارهای پر طمطراق اما این بار نیز به جانبداری از رضا پهلوی پرداخت؛ حضور یکی از هواداران رضا پهلوی به عنوان کارشناس، شگردی است که این رسانه انگلیسی از قدیم دنبال کرده است. در همین رابطه می توان به حضور فروغ کنعانی اشاره کرد.

فروغ کنعانی در پاسخ به نقد امیر سلطان زاده گفت: « یک نماینده ای در یک جایی خواستار تجزیه ایران شده به شاهزاده چه مربوط است!؟ ارتباط با کشوری که بُعد مثبت و منفی با ایران دارد به هر صورت مهم است، صرف نظر از نتیجه».

 

حمایت فروغ کنعانی از رضا پهلوی و حلقه اطرافیان او در حالی است که به گفته ی امیر سلطان زاده تا پیش از سفر رضا پهلوی به اسرائیل شاهد اظهار نظر آشکار و صریح مقام های اسرائیل در خصوص تجزیه ایران نبوده ایم!»./تمام