main image
 373    1402/10/07

تیکه سنگین سالومه سیدنیا به مسیح علینژاد

تشبیه مسیح علینژاد به اپل

به گزارش ماهستیم؛ مرور اخبار و گزارش های مربوط اپوزسیون خارج از کشور بیش از هر چیز به سیرک شباهت دارد، در همین رابطه می توان به درگیری سلطنت طلبان با مسیح علینژاد اشاره کرد؛ این جماعت نادان برای کسب جایگاه سیاسی، به تحقیر یکدیگر روی آورده اند و جالب اینکه همواره شعار آزادی و احترام به حقوق انسان ها سر می دهند!

حمله سلطنت طلبان به مسیح علینژاد

حمله سلطنت طلبان به مسیح علینژاد

حمله سلطنت طلبان به مسیح علینژاد

حمله هماهنگ سلطنت طلب ها به مسیح علینژاد ...

اخیرا سالومه سیدنیا، مجری تلویزیون من وتو با انتشار یادداشتی در شبکه های اجتماعی مسیح علینژاد را به باد انتقاد گرفته است. او با اشاره به لوگو اپل نوشته است:

« .... سیبی که واسه ارضای شهوت دیده شدن و عروفیت، تن به در اومدن به عقد موقت هر چی اصلاحاتچی درب و داغون داده و هر کدوم یه گازی زدن بهش تا بالا ببرنش، حاال به بقیه از لزوم داشتن استقلال حرف میزنه و به بقیه درس اخلاقی هم میده».

حمله سالومه سیدنیا به مسیح علینژاد

سالومه سیدنیا در ادامه می افزاید: « این سیب نصفه نیمه دهن نظام حتی دقت نمیکنه که دختر یه خونواده سوپر بیسجی از اطرف درزیکلا نباید خودش را با دختر یکی از بزرگترین خاندان های زنجان [ منظور یاسمین پهلوی] قیاس کنه. آخه اپل تو که به یاسمین واسه انتخاب اسم پهلوی تیکه میندازی برو ببین خاندان اعتماد امینی توی زنجان و آذربایجان چه اعتباری دارن. همه رو عین خودت عقده ای نبین زن، معصومه مگه چش بود که رفتی اسم پیامبر مسیحیا رو برداشتی. آها راستی، کریسمس مبارک».