main image
 236    1402/09/01

تیکه سنگین کارشناس برنامه به مسیح علینژاد، رضا پهلوی و فخرآور

حرف های بعضی ها، آرزوی قلبی آنهاست

به گزارش ماهستیم؛ مدتی است که اپوزسیون خارج از کشور در مصاحبه با رسانه های بین المللی از عباراتی چون سر مار و چشم اختاپوس استفاده می کنند و دولت های غربی را به حمله نظامی گسترده علیه ایران تشویق و ترغیب می کنند. به باور رضا پهلوی، مسیح علینژاد و البته امیرعباس فخرآور با یک حمله نظامی به ایران می توان برای همیشه صلح و ثبات را به خاورمیانه بازگرداند!

نکته قابل تامل اینکه اپوزسیون خارج از کشور تا همین چندسال پیش از براندازی با روش های مسالمت آمیز [مبارزه مدنی] سخن می گفتند؛ این جماعتِ فرصت طلب اما در دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 موضع خود را تغییر دادند و به حامیان خود در داخل کشور دستور تصرف و تخریب اماکن دولتی و ایجاد ناامنی دادند تا بلکه آرزوی دیرینه شان به واقعیت بپیوندد! اپوزسیون خارج از کشور در جریان حوادث سال گذشته تصور می کردند که کار جمهوری اسلامی ایران تمام است اما آنچنان که شاهد بودیم، کار خودشان تمام شد!

پس از شکست متوالی ضدانقلاب در براندازی ج.ا.ا، آنها مواضع خود را تغییر داده و آشکارا از حمله نظامی گسترده به ج.ا.ا سخن می گویند؛ حمله نظامی رژیم غاصب اسرائیل به غزه بهانه ای شد تا امثال افرادی چون رضا پهلوی و مسیح علینژاد ضمن اعلام حمایت از رژیم اسرائیل با طرح ادعای دروغ درباره ایران، توجه آنها را به این موضوع جلب کنند که اگر می خواهند کار را تمام کنند باید سر مار / چشم اختاپوس را از بین ببرند!

ارزیابی توان ارتش ایالات متحده آمریکا در حمله نظامی به ایران در برنامه صفحه دو BBC فارسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ نکته قابل تامل در تحلیل کارشناسان BBC فارسی [که مخالف ج.ا.ا می باشند] اشاره آنها به توان جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن مواضع آمریکایی ها در نقاط مختلف دنیا بود.

قیس قریشی، کارشناس بی بی سی فارسی در پاسخ به سوال مجری در خصوص احتمال آغاز جنگ آمریکا و ایران گفت: « این اتفاق در کوتاه مدت بسیار بعید است، اسرائیل توان این کار را ندارد و همین الان در چالش امنیتی_نظامی گیر افتاده است. آمریکا هرگز اراده ی ندارد چراکه در صورت حمله دریای سرخ، دریای عرب، خلیج فارس و شرق مدیترانه درگیر خواهد شد، آیا آمریکا توان مدیریت این حجم را دارد!؟».

قیس قریشی

قیش قریشی در ادامه بدون اشاره به نام رضا پهلوی، مسیح علینژاد و امیرعباس فخرآور افزود: « ... ما یک اپوزسیون داریم که آنها بیشتر حافظ منافع اسرائیل هستند تا ایران! نه اسرائیل توانش را دارد و نه آمریکا اراده حمله نظامی به ایران دارد».

فرزین ندیمی، کارشناس بی بی سی فارسی درباره احتمال حمله نظامی به ایران خاطرنشان کرد که شرایط با 10 یا 15 سال گذشته تفاوت های زیادی دارد؛ این بازدارندگی که ایران بوجود آورده مانع از حمله نظامی شده است. درگیری ها در همین سطح کم و بیش ادامه خواهد داشت و هیچگاه به تقابل نظامی مستقیم ختم نخواهد شد».

فرزین ندیمی

اظهارات رضا پهلوی، مسیح علینژاد و امیرعباس فخرآور درباره چشم اختاپوس و سر مار همچنان که کارشناس بی بی سی فارسی اشاره کرد در حد آرزوی قلبی آنها باقی خواهد ماند./تمام