main image
 218    1402/09/25

خط و نشان من وتو برای نرگس محمدی

نرگس محمدی رهبر نیست

به گزارش ماهستیم؛ احساس خطر سلطنت طلبان از اهدای جایزه صلح نوبل به اندازه ی جدی است که از تریبون های تبلیغاتی که در اختیار دارند علیه وی به خط شده اند. در همین رابطه می توان به اقدام کودکانه دست اندرکاران تلویزیون من وتو اشاره کرد، امید خلیلی از عوامل تلویزیون در شُرف تعطیل من وتو با ترتیب یک تماس تلفنی به دنبال طرح این موضوع است که مردم مخالف رهبریت نرگس محمدی هستند.

آرمیتا [فرد تماس گیرنده] خطاب به امید خلیلی می گوید: « ... در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل، خانم نرگس محمدی به عنوان رهبر جنبش زن، زندگی، آزادی معرفی شد؛ آن همه خبرنگار حرفه ی آنجا حضور داشتند، چرا هیچکس این اشتباه را تصحیح نکرد. نرگس محمدی با اینکه تاوان سنگین برای مبارزه علیه ج.ا.ا تحمل می کنند اما رهبر جنبش نیست و این را همه باید بدانند».

امید خلیلی تلویزیون من وتو

گفتنی است تلویزیون من وتو از ابتدای شروع به کار در سال 1389، با تهیه و تولید محتوای گوناگون به حمایت و تبلیغ پادشاهی پهلوی پرداخته است، اخیرا نیز به طرز معناداری شاهد تبلیغ برای رضا پهلوی هستیم. جالب اینکه عوامل تلویزیون من وتو برای تبلیغ پادشاهی پهلوی به تتوی تصویر محمدرضا پهلوی روی بازوی یک شهروند استناد کرده و چنین وانمود می کنند که مردم عاشق و هوادار پهلوی هستند!

تتوی تصویر محمدرضا پهلوی

خط و نشان عوامل من وتو برای نرگس محمدی بیش از هر چیز انجماد فکری این جماعتِ نادان را به تصویر می کشد./تمام