main image
 533    1402/05/18

سید محمد حسینی شاهزاده اصلی است

راز Q سید محمد حسینی فاش شد!

به گزارش ماهستیم؛ من در جریان کودتا هستم، مهم نیست که این اطلاعات محرمانه، چگونه به دست من می‌رسد، مهم این است که من در جریانم! بعد از سوم نوامبر هر فرد یا گروهی که با رضا پهلوی ائتلاف کند در آینده جایی در صفحه شطرنج سیاسی و اقتصادی ایران نخواهد داشت .... این اظهارات فردی است که پس از خروج از کشور همواره در توهم به سر برده است.

سید محمد حسینی سرکرده گروه ری استارت اخیرا ادعا کرده است که یک شاهزاده اصیل ایرانی است! او در این باره گفته است: « ... من یک شاهزاده اصیل ایرانی هستم، از طرف مادری به دختر یزدگرد سوم و از طرف پدری به حسین بن علی (ع) شاهزاده عرب میخورم».

از افکار متوهم سید محمد حسینی سال ها می گذرد، آخرین توهم سید محمد حسینی به Q مربوط می شود که البته در نوع خود یک سوپر توهم بود. او در این باره گفته بود: « ... در روز امپراطوری کوروش Q متولد شد، گروه Q ازری استارت دفاع کرد و به شدت هم در جهان سانسور شد! ما اعتقاد داریم که سیاست بایستی در خدمت مردم جهان باشد. شعار Q این است: « ما مردم هستیم و هر کجا که یکی از ما برود همه ما خواهیم رفت». من بعدها اسرار را در این باره فاش خواهم کرد»./تمام

مطالب مرتبط