main image
 308    1402/11/06

طعنه سنگین امید خلیلی به حمید شب خیز

به دنبال پایان کار تلویزیون من و تو

به گزارش ماهستیم؛ تلویزیون من و تو با پخش مستند رضا شاه و برنامه تونل زمان مورد توجه اپوزسیون خارج از کشور علی الخصوص سلطنت طلبان قرار گرفت؛ اگرچه حوزه فعالیت تلویزیون من وتو Entertainment عنوان شده بود اما پخش مستندهای سیاسی و جانبداری از حکومت پهلوی نشان داد که این تلویزیون قرار است در کنار اپوزسیون برای براندازی ج.ا.ا تلاش کند.

آخرین تلاش دست اندرکاران تلویزیون من وتو به حوادث شهریور ماه سال گذشته باز می گردد؛ پس از آن شکست تاریخی و ناکامی در براندازی ج.ا.ا، کیوان و مرجان عباسی اعلام کردند که تلویزیون من وتو برای ادامه کار با مشکل مواجه است و این احتمال وجود دارد که برای همیشه تعطیل شود.

همچنان که گفته شد تلویزیون من وتو بواسطه پخش مستندهای سیاسی و برنامه های جانبدارانه از حکومت پهلوی، مورد توجه سلطنت طلبان است. در یکی از برنامه های اخیر تلویزیون من وتو با اجرای امید خلیلی، یکی از حامیان رضا پهلوی به عوامل تلویزیون من وتو پیشنهاد می دهد که برای ادامه کار به فکر پارکینگ باشند!

امید خلیلی در واکنش به این پینشهاد گفت: « ... یکی از تلویزیون های فارسی زبان که در پارکینگ برنامه تهیه و تولید می کنند به ما هم پیشنهاد دادند که این کار را بکنیم اما کسی که در فضای تلویزیون من و تو کار کرده نمی تواند در پارکینگ کار کند».

حمید شب خیز

اظهارات امید خلیلی در واقع طعنه ای بود به حمید شب خیز، مدیر تلویزیون ITN که برنامه های تلویزیونی را در پارکینگ یک منزل تهیه و تولید می کند!

کسری غیاثی نیز در ادامه با اشاره به نقش تلویزیون من و تو در جریان اغتشاش شهریور ماه سال گذشته افزود: « دوستی گفت نگران این است که اگر تلویزیون من وتو نباشد، مردم بعد از این چیکار خواهند کرد، چون تلویزیون manoto انتخاب اول و دوم و سوم بینندگان است؛ به او گفتم اگر تلویزیون من وتو کارش را درست انجام داده باشد، مردم راه من و تو را ادامه خواهند داد!»./تمام