main image
 215    1402/01/03

مهم ترین نقض منشور همبستگی

منشور تکراری اپوزسیون

به گزارش ماهستیم؛ چند روز پس از انتشار منشور همبستگی بار دیگر اختلاف ها در اپوزسیون خارج از کشور نمایان شد. حامیان پادشاهی به رضا پهلوی تاختند و تجزیه طلبان به عبدالله مهتدی انگ خیانت زدند. سیروس یادگار در گزارش خود با اشاره به انتشار منشور همبستگی می نویسد: « برای نگارنده بسیار آموزنده بود که طرز تفکر پادشاهی خواهان را بهتر بشناسد؛ بنظر می رسد که این گروه بیشتر از آنکه تصور می رفت، تندرو و تمامیت خواه هستند. حال و روز احزاب کرد چنان تفاوتی ندارد!

یکی از نکات قابل تامل درباره منشور همبستگی که اپوزسیون و رسانه های معاند فارسی زبان درباره آن بسیار مانور می دهند این است که این منشور اوج همکاری و هماهنگی اپوزسیون است و تاکنون سابق نداشته است که گروه های مختلف، چنین با هم اتحاد و همکاری داشته باشند. پیشتر درباره شورای هماهنگی و شورای ملی ایرانیان نظیر چنین تبلیغاتی صورت گرفته بود و سرانجام آن برخلاف چیزی بود که درباره آن تبلیغ می کردند.

منشور همبستگی از دیدگاه سیروس یادگار یک مشکل اساسی دارد و آن اتکا به دولت های بیگانه و خارجی است! او در این باره می نویسد: « یک کاربرد لابی گری کسب حمایت احساسی از رهبران کشورهای پیشرفته برای ایرانیان است ولی باید خاطرنشان کرد که تائید آن، ضمانتی برای غربی‌ها ایجاد نمی کند. در منشور مهسا تاکید زیادی بر وادار کردن دولت های دموکراتیک به وارد کردن فشار به حکومت اسلامی شده است در حالی که جای همان میزان تاکید بر سازماندهی ایرانیان خارج در وهله اول و سپس در داخل ایران به کمک شبکه خارج از کشور خالی است.

او در ادامه افزود: « در یک جلسه پرسش و پاسخ در جواب یکی از فعالین که از مسیح علینژاد و حامد اسماعیلیون کمک برای سازماندهی می خواست، مسیح علینژاد این کار را به عهده خود سوال کننده قرار داد و گفت خودتان قادر هستید فعالیت های خود را سازماندهی کنید. متاسفانه این نگرش غلط در بین جوامع جهان سومی وجود دارد که فکر می کنند، دولت های غربی موظف هستند حق آنها را تمام و کمال اعاده کنند.

راه حل این فعال سیاسی اما تفاوت چندانی با مدیران شبکه های ماهواره ی نمی کند! او در بخش دیگری از گزارش خود به لزوم جمع آوری کمک های مالی اشاره کرد و نوشت: « تهیه بودجه برای تمام مخارج انقلاب از ۸ میلیون ایرانی ساکن خارج از کشور اگر فقط ۱۰ دلار کمک در سال گرفته شود مبلغی معادل ۸۰ میلیون دلار بودجه خواهد بود که با اطمینان می توان گفت شورای رهبری از آن بی نیاز نخواهد بود»./تمام