main image
 297    1402/11/17

نتیجه مصرف مواد مخدر

شهرام همایون به یاوه گویی افتاد

به گزارش ماهستیم؛ پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل ژاپن با واکنش جالب مدیر یک تلویزیون ماهواره ی فارسی زبان همراه بود، البته اغلب رادیو و تلویزیون های بیگانه با کلید واژه "تیم جمهوری اسلامی" درصدد تفرقه نزد مخاطبان فارسی زبان بودند! شهرام همایون مدیر و برنامه ساز تلویزیون کانال وان به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال ایران به یاوه گویی افتاد.

مدیر و برنامه ساز تلویزیون کانال وان اخیرا در واکنش به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر ژاپن گفته است: « ... شما انتظار داری از فوبتالیستی که زن و فرزندش زیر گیوتین ج.ا.ا هستند بیاد وسط میدان و فحش خواهر و مادر به حکومت بده!».

شهرام همایون

جالب است بدانید شهرام همایون با این سطح از ادبیات، ریاست سازمان صدا و سیما در فردای پس از آزادی را از حکومت پهلوی طلب کرده است!/تمام