main image
 18    1403/03/16

نگرانی سلطنت طلبان برای ترامپ

در برنامه شهرام همایون مطرح شد

به گزارش ماهستیم؛ دونالد ترامپ، ریاست جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا توسط دادگاه عالی منهتن نیویورک از بابت 34 اتهام گناهکار شناخته شد و بدین ترتیب عالی ترین مقام اجرایی کشور در یک دادگاه محکوم گردید؛ چناچه او مجرم شناخته شود به چهارسال زندان محکوم خواهد شد!

در یکی از موارد اتهام آمده است که دونالد ترامپ در سال 2016 زمانی که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بود، با دست کاری حساب های گروه املاک و مستغلات درصدد بوده تا حق السکوت 130 هزار دلاری پرداخت شده به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی را پنهان کند. گفتنی است حق السکوت پرداخت شده به این بازیگر به عنوان هزینه های قانونی گزارش شده است!

محکومیت دونالد ترامپ در دادگاه عالی برای او بسیار سنگین تمام خواهد شد،

نگرانی ضدانقلاب خارج از کشور از روند بررسی پرونده قضائی دونالد ترامپ قابل تامل و توجه است؛ سلطنت طلبان با اظهار تاسف درباره سیستم قضائی ایالات متحده آمریکا عنوان می کنند که با معیارهای سیستم قضائی آمریکا، درصد قابل توجه از سیاست مداران آمریکایی مجرم شناخته می شوند. در همین رابطه شهرام همایون در تلویزیون کانال وان گفته است: « ... با متر و معیاری که دونالد ترامپ مجرم شناخته شده بخواهیم سیاست مداران آمریکا را بررسی کنیم، تنها 20 یا 30 درصد از سیاست مداران آمریکا مجرم شناخته نمی شوند!».

پیگیری اخبار مربوط به دادگاه دونالد ترامپ از سوی اپوزسیون خارج از کشور نشان می دهد که آنها علیرغم ادعای استقلال در مبارزات به اصطلاح سیاسی تا چه اندازه به حمایت کشورهای غربی در مبارزه علیه ج.ا.ا وابستگی دارند.

علیرغم نگرانی ضدانقلاب خارج از کشور لازم به ذکر است که طبق قانون اساسی آمریکا محکومیت احتمالی وی مانع از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نمی شود! با این حال پرونده قضائی دونالد ترامپ می تواند به عنوان برگ برنده توسط حزب رقیب یعنی دموکرات ها مورد استفاده قرار گیرد./تمام