main image
 264    1402/09/27

یاسمین اعتماد را طلاق بده

در مصاحبه محسن سازگار و علیرضا نوری زاده مطرح شد

به گزارش ماهستیم؛ پس از انتشار عکس های جنجالی یاسمین پهلوی با مرد فرانسوی، بخشی از اپوزسیون اعتقاد دارد که در صورت ادامه روند فعلی، رضا پهلوی می تواند یاسمین اعتماد امینی را طلاق دهد! در جریان مصاحبه علیرضا نوری زاده با محسن سازگارا در این باره بحث شد.

محسن سازگارا با تاکید بر اینکه یاسمین پهلوی به عنوان یک زن می تواند رفتار و دیدگاه های خود را داشته باشد، خاطرنشان کرد: « مشکل اصلی رضا پهلوی، همسرش است که نظرات و دیدگاه متفاوت با رضا پهلوی دارد، او به عنوان یک زن می تواند رفتار و دیدگاه خود را داشته باشد اما رضا پهلوی باید بگوید که او [یاسمین] می تواند نظر خود را داشته باشد اما من با آن مخالف هستم؛ درست مانند کاری که نلسون ماندلا کرد!». 

علیرضا نوری زاده با تایید اظهارت محسن سازگارا درباره نحوه رفتار یاسمین پهلوی افزود: « همسر نلسون ماندلا از مبارزان قدیمی بود. با اینکه ماندلا عاشقش بود ولی به دلیل همین اختلاف نظرها او را طلاق داد».

در ادامه محسن سازگارا تلویحا خطاب به رضا پهلوی گفت: « ... نمی گوییم که باید طلاق گرفت اما نمی توان ادعای مدیربت کرد آنوقت همسر و رئیس دفتر شما یک چیزی بگویند که در تضاد آشکار با گفته های شماست!»./تمام