main image
 1097    1400/06/13 1400/06/13

به بهانه دستگیری عباس واحدیان/اهانت روانشناس تلویزیون من وتو به ایرانی ها در کلاب هاوس +تصویر

به بهانه دستگیری عباس واحدیان/اهانت روانشناس تلویزیون من وتو به ایرانی ها در کلاب هاوس +تصویر

 

به گزارش ماهستیم؛ شبکه هایاجتماعی فرصت بی نظیری را در اختیار افراد و گروه ها قرار داده، به نحوی که هر فردبه تنهایی می تواند رسانه مستقل داشته باشد و در آن به اظهار نظر بپردازد. در طولیک دهه گذشته حضور جریان های سیاسی در شبکه های اجتماعی روند رو به رشد داشته است،به عنوان مثال در شبکه اجتماعی کلاب هاوس اغلب اتاق های گفتگو به مباحث سیاسی واجتماعی اختصاص دارد، اغلب مدیران و برنامه سازان تلویزیون های ماهواره ی فارسیزبان در این شبکه اجتماعی [که امکان گفتگوی زنده را فراهم می کند] حضور دارند واین موضوع از نگاه مخاطب بسیار جذاب خواهد بود.

 

همچنان که گفته شد مدیران وبرنامه سازان رسانه های معاند فارسی زبان در شبکه اجتماعی کلاب هاوس حضور مستمردارند، در جالی که دنیا مسیر تکامل و پیشرفت را طی می کند اما حضور ضدانقلاب وادبیات مورد استفاده آنها در شبکه های اجتماعی مختلف از جمله کلاب هاوس حکایت ازآن دارد که این جماعت همچنان در توهم به سر می برد و متاسفانه با ادبیات توهینآمیز کلام خود را به کرسی می نشاند!

 

در همین رابطه می توان به «میترابابک» که پیشتر به عوان روانشناس در تلویزیون من وتو حضور داشت، اشاره کرد؛ او اینروزها پای ثابت اتاق های گفتگو در شبکه اجتماعی کلاب هاوس است، روز گذشته این خانمروانشناس در اتاق گفتگوی «زندانی به وسعت ایران» که به موضوع دستگیری «عباسواحدیان» اختصاص داشت به اهانت علیه مردم ایران پرداخت.

 

میترا بابک در بخشی از سخنانخود گفت: « تکلیف ما با اندک جیره خواران نظام جمهوری اسلامی در اینجا معلوم است،مشکل ما ایرانیانی هستیم که هنوز نمی دانیم در کدام طرف ماجرا ایستاده ایم. در هرکجای دنیا که چنین اتفاقی رخ می داد یک همبستگی ملی را شاهد بودیم ولی ما ملت بیفرهنگ هستیم!».

 

 

روانشناس تلویزیون من وتو که گویااز شنیدن خبر دستگیری عباس واحدیان به ستوه آمده بود، در ادامه گفت: « چند وقت پیشهنگامی که آقایان محمد نوری زاده و عباس واحدیان در اتاق های گفتگو کلاب هاوس حضور داشتند ومورد اتهام های مختلف قرار می گرفتند، من به حال ملت ایران تاسف خوردم که چنینفرهنگی داریم! توهم فرهنگ شش هزار ساله و اینکه خودمان را با فرهنگ می دانیم اینغلط است».

 

عباس واحدیان از زندانیان امنیتی_سیاسیاست که پیشتر به دنبال ارتکاب جرایم مجرمانه محکوم به زندان شده بود، او چندی بعدمورد لطف و رافت دستگاه قضائی کشور قرار می گیرد، این بار اما خواهان براندازینظام جمهوری اسلامی ایران به طریق همکاری با سازمان های و گروه های اپوزسیون [حتیکمونیست ها و منافقین تروریست] می شود! عباس واحدیان چند روز پیش با حکم مرجعقضائی دستگیر شد.

 

اپوزسیون خارج نشین سعی کرد باجنجال آفرینی درباره پرونده قضائی عباس واحدیان از او به عنوان یک منجی یاد کند کهالبته چنین نشد./تمام

مطالب مرتبط