main image
 459    1401/01/21

به این دلیل به شما مرخصی داده نمی شد!

حکایت دو زندانی سیاسی_امنیتی

به گزارش ماهستیم؛ بسیاری از زندانیان سیاسی_امنیتی برای مظلوم نمایی و جلب توجه افکار عمومی به دروغ مطالبی را علیه ج.ا.ا مطرح می کنند که واقعیت ندارد، با این حال دستگاه قضائی کشور در برخورد با این گروه از زندانیان همواره رافت اسلامی را در دستور کار قرار داده است.

نکته قابل درباره زندانیان سیاسی_امنیتی اینکه با هر بار اعطای مرخصی موقت، آنها بلافاصله از طریق شبکه های اجتماعی و رسانه های ماهواره ی معاند به طرح شایعه و دروغ علیه جمهوری اسلامی ایران می پردازند! در همین رابطه می توان به محمد نوری زاد و نرگس محمدی اشاره کرد؛ به نظر می رسد که دستگاه قضائی کشور در واکنش به این قبیل رفتارها موضع مشخص و قاطع را اتخاذ کرده است.

در اخبار مربوط به زندانیان سیاسی_امنیتی آمده است که دادستانی تهران از اعطای مرخصی به منیره عربشاهی و یاسمن آریانی خودداری کرده است؛ به نظر می رسد که دلیل این تصمیم، رفتار گذشته آنها بوده شده است! در این خصوص می توان به ماجرای مرخصی مردادماه سال 1400 برای منیره عربشاهی اشاره کرد.

رئیس سازمان زندان ها در مرداد ماه سال 1400 درباره اعطای مرخصی به منیره عربشاهی گفت: «با وجود رعایت کامل مراحل درمانی در زندان؛ جهت اطمینان خاطر بیشتر مددجو و خانواده اش از مراقب های پزشکی خارج از زندان، طبق ضوابط و مقررات به منیره عربشاهی مرخصی اعطا شد».

با وجود جنجال آفرینی اعضای خانواده و رسانه های معاند درباره وضعیت سلامت منیره عربشاهی، او به جای مراجعه به مراکز درمانی به سراغ شبکه های اجتماعی و رسانه ها رفت و در اظهاراتی دروغ مدعی شد که در زندان های جمهوری اسلامی ایران، زندانیان زن به صورت سیستماتیک مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند.

در یک رویه تکراری، زندانیان سیاسی_امنیتی برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضائی کشور اعلام می کنند که مسئولیت بروز هرگونه بیماری و عارضه متوجه جمهوری اسلامی ایران است! آنها با توسل به این شیوه خواهان دریافت مرخصی از زندان هستند. از افتضاح محمد نوری زاد با سُس گوجه فرنگی و عصای جادویی  تا قلب مثلا بیمار نرگس محمدی از جمله فریبکاری ها این جماعت است./تمام  

مطالب مرتبط