main image
 325    1401/07/12

دست رد سلطنت طلبان به ایران اینترنشنال

سرنوشتی مشابه BBC برای رسانه سعودی در انتظار است

به گزارش ماهستیم؛ به دنبال فوت مشکوک مهسا امینی در جریان بازداشت توسط عوامل گشت ارشاد، معترضان در شهرهای مختلف کشور به خیابان آمدند و علیه ساز و کار فعلی گشت ارشاد شعار سر دادند؛ متاسفانه برخورد قهر آمیز و شتاب زده با معترضان کار را به جایی رساند که اعتراض ها به اغتشاش و ناامنی منجر شد. شرایط بوجود آمده این فرصت بی نظیر را در اختیار رسانه های معاند فارسی زبان قرار داد تا علیه ج.ا.ا وارد عمل شوند. در همین رابطه می توان به تلویزیون ایران اینترنشنال اشاره کرد.

تلویزیون ایران اینترنشنال با قطع روال عادی برنامه های خود به پوشش اخبار آشوب و اغتشاش ها در ایران پرداخت، برای دمیدن به آتش اغتشاش ها و شعله ور کردن زبانه های آن، عوامل ایران اینترنشنال تریبون خود را در اختیار گروه های تجزیه طلب و اعضای سازمان منافقین قرار داد. اما هنوز یک جای کار لنگ می زند!

از آنجا که بخش عمده مخالفان جمهوری اسلامی ایران را سلطنت طلبان تشکیل می دهند، تلویزیون ایران اینترنشنال در جلب نظر این گروه موفق نبوده و باید گفت که این رسانه شرایطی مشابه با تلویزیون BBC فارسی دارد. گفتنی است عدم تمایل سلطنت طلبان به حضور در ایران اینترنشنال در حالی است که این به اصطلاح رسانه خبری همواره تریبون خود را در اختیار تجزیه طلبان و منافقان قرار داده است!

تصویر زیر را یک فعال رسانه ای سلطنت طلب در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته است؛ او ضمن انتقاد به عملکرد ایران اینترنشنال از مخاطبان خواسته است تا شبکه تلویزیونی BBC فارسی را از لیست شبکه های خود حذف کنند!

تینا سلطنت طلب