main image
 182    1401/08/01

سرمقاله جدید نشریه آلمانی درباره اعتراض ها

برآورد تاگس اشپیگل از حوادث هفته های اخیر

به گزارش ماهستیم؛ رسانه های غربی با چشم پوشی از سرکوب خشونت آمیز معترضان در کشورهای اروپایی به حوادث اخیر در ایران پرداخته اند؛ روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در مقاله ی با عنوان «دیگر برای زنان ایرانی کافی است» مدعی است که دستگاه امنیتی ج.ا.ا به طور سیستماتیک زنان را سرکوب می کند.

در بخشی از مقاله تاگس اشپیگل آمده است: « مرگ مهسا امینی، که موجی از اعتراض ها را در ایران به راه انداخت زنان را در پنج هفته گذشته پیشتاز اعتراضات کرده است، اعتراضاتی که سایر مردم هم از آن حمایت کرده‌اند».

به نظر می رسد که تصویر دست اندرکاران تاگس اشپیگل از حوادث اخیر در ایران، بیشتر برآمده از شبکه های اجتماعی بوده باشد نه واقعیت های موجود! در همین رابطه تاگس اشپیگل در بخش دیگری از مقاله نوشت: « جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات تلاش می‌کند، اما تاکنون موفق نشده است. حکومت حتی اگر بتواند اعتراض ها را با وحشی‌گری و بازداشت‌های دسته‌جمعی خفه کند، اما خشم مردم ادامه خواهد داشت».

نقطه مشترک مقاله تاگس اشپیگل و رسانه های معاند فارسی زبان، لحظه شماری آنها برای شعله ور کردن آتش اعتراض ها در ایران است؛ گفتنی است در هفته های اخیر حجم انبوه از گزارش های غلط توسط رسانه های معاند به منظور تهییج افکار عمومی منتشر گردید که البته پس از چند روز دروغ بودن آنها برملا شد./تمام