main image
 287    1401/05/24

مظلوم نمایی مسیح علینژاد به انگلیسی+ تصویر

تنها اتهام خالد مهدیف حمله اسلحه غیرمجاز بود!

به گزارش ماهستیم؛ ظرف یکسال گذشته مسیح علینژاد با طرح ادعای ترور و آدم ربایی، نمایش عوام فریبانه ی را در رسانه های بین المللی به راه انداخته است؛ او خود را هدف شماره یک ج.ا.ا معرفی کرده است! به قول کاربران فضای مجازی مسیح علینژاد قصد دارد تا ابد از این برکه خالی ماهی صید کند!

جالب است بدانید آن زمان که مسیح علینژاد از حضور پلیس مقابل منزل ش سلفی می گرفت و از آدم ربایی در رسانه های بین المللی سخن می گفت، ناگهان سر از ایتالیا در آورد!

دستگیری یک شهروند آمریکایی در منطقه محل سکونت مسیح علینژاد بهانه ی شد تا او دوباره ادعای آدم ربایی و ترور را مطرح کند! مسیح علینژاد با اشاره به ماجرای دستگیری خالد مهدیف نوشته است: « به عنوان کسی که در همین شهر نیویورک یک بار پلیس FBI نقشه آدم ربایی را خنثی و بار دیگر مرد مسلح را مقابل خانه ام بازداشت کرد، می گویم از مرگ نمی ترسم، ترسم از بی تفاوتی جهان است که در برابر این همه جنایت سکوت می کنند یا با تروریست ها می رقصند یا برای 1400 سال پیش روضه می خوانند».

علاوه بر این حمله به سلمان رشدی در جلسه سخنرانی نیویورک به مسیح علینژاد فرصت داد تا از این موضوع به نفع خود بهره برداری سیاسی کند؛ او در پیامی به انگلیسی نوشت: « می توانید ما را بکشید ولی نمی توانید نوشتن را بکشید».

ترور مسیح علینژاد

یک کاربر توییتر در واکنش به پیام مسیح علینژاد نوشت: « بابا این سلمان رشدی برای خودش غولی بوده در ادبیات. تو چی نوشتی ....».

در پایان گفتنی است علیرغم جنجال آفرینی مسیح علینژاد اما در متن شکایت فدرال، هیچ ارتباط مشخص بین «خالد مهدیف» و مسیح علینژاد مطرح نشده است! تنها اتهام وارده به خالد مهدیف حمل اسلحه غیرقانونی عنوان شده است./تمام