main image
 197    1402/10/23

مسیح علینژاد ترمز کشید

سلطنت طلبان احساس پیروزی کردند

به گزارش ماهستیم؛ گرایش و اصول که مسیح علینژاد از آن دم می زند، تابع باد است؛ همین یادداشت به تنهایی نشان می دهد که او تا چه اندازه ریاکار و دروغگو است. مسیح علینژاد اوایل کارزار نه به حجاب در شبکه اجتماعی X [توییتر] نوشت: « کسی که به زور روسری بر سر دیگران می گذارد با کسی که به زور روسری از سر دیگران بر می دارد [منظور قانون کشف حجاب رضا پهلوی] به یک اندازه به آزادی خیانت می کنند ...».

مسیح علینژاد کشف حجاب

پس از بازنشر گسترده این تصویر در شبکه های اجتماعی، سلطنت طلبان با اشاره به موارد مختلف از جمله ماجرای دروغ ترور، پرونده غرامت چند میلیون دلاری و چپاول اموال متعلق به مردم ایران و ...به تخریب مسیح علینژاد پرداختند. دامنه افشاگری های در شبکه های اجتماعی چنان گسترده بود که مسیح علینژاد تصمیم به دلجویی از سلطنت طلبان گرفت!

مسیح علینژاد در برنامه تلویزیونی 365 از صدای آمریکا با اشاره به تاریخچه مبارزات فمنیستی در ایران گفت: « از 17 دی ماه سال 1314 و صدور فرمان رضا شاه، بعد از فعالیت های گسترده فمنیست ها علیه حجاب و انزوای خودشان انجام داده بودند که بر مبنای آن زنان و دختران در استفاده از چادر و روبند منع می شدند. این قانون که کشف حجاب نام دارد، نشانه توجه و تمکین حکومت پهلوی از خواسته فمنیست ها، زنان و فعالان مدنی بود که برای نیم قرن در مرکز توجه و مبارزه خاموش زنان ایرانی قرار داشت».

مسیح علینژاد ترمز کشیدبرای مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید

پس از این اظهارات یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « این است قدرت تهدید یاسمین پهلوی، هر که با ما در افتاد ورافتاد... »./تمام