main image
132   1401/11/27  

آزادی شمار دیگری از زندانیان

با موافقت رهبر انقلاب صورت گرفت

به گزارش ماهستیم؛ به دنبال دستور مقام معظم رهبری شمار دیگری از زندانیان سیاسی و امنیتی از زندان آزاد شدند. بر همین اساس اکبر فراجی، الوار قلی وند، حسین طیوری، مهناز طراح، مرتضی قادری، اشکان عمرجویی، احد برزگر، پویا مظلومی و مسعود کردپور از زندان های اوین، رجایی شهر کرج، تهران بزرگ و بوکان آزاد شدند.

گفتنی است اکبر فراجی، الوار قلی وند و حسین طیوری از بازداشت شدگان اغتشاش سال 98 و مهناز طراح، مرتضی قادری، اشکان عمرجویی، احد برزگر و پویا مظلومی از بازداشت شدگان اغتشاش های اخیر می باشند. همچنین مسعود کردپور، سردبیر خبرگزاری موکریان که پیشتر به دلیل انتشار مطالب کذب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده بود از زندان بوکان آزاد گردید./تمام