main image
25   1401/02/07  

خواهرزاده بهرام بیضایی بازداشت شد

بازداشت و بازجویی سعیده خضوعی

به گزارش ماهستیم؛ فِرق انحرافی با تاثیر در باورهای دینی و ایجاد شبهه، سبب از بین رفتن وحدت و بی اعتمادی نسبت به حكومت دینی می شوند؛ در همین رابطه می توان به جریان انحرافی بهائیت اشاره کرد كه به اسم دین با تشكیلات و تبلیغات گسترده تهدیدی برای امنیت جامعه اسلامی به شمار می رود. اگرچه نحوه برخورد قانونی با تشیکلات و گروه های تبلیغاتی بهائی به صراحت مشخص نیست اما دستگاه قضائی کشور با استناد به منابع معتبر و فتوای مراجع دینی در این باره حساسیت دارد.

علیرغم منع فعالیت تشکیلاتی و تبلیغاتی اما شهروندان بهائی بنابر دستور سازمانی موظف به جذب حداکثری افراد بویژه جوانان هستند؛ از این رو هر چند ماه یکبار اخبار و گزارش هایی درباره دستگیری شهروندان بهائی منتشر می شود.

رسانه های معاند فارسی زبان از بهائیان به عنوان شهروندان بیگناه و مظلوم یاد می کند که بدون دلیل و بیرحمانه توسط حکومت ج.ا.ا دستگیر می شوند! طرح این ادعا در حالی است که هزاران شهروند بهائی در شهرهای مختلف کشور زندگی می کنند و اگرچه وضعیت چنان باشد که رسانه های معاند می گویند، بنابراین باید همه آنها سابقه کیفری داشته باشند.

جنجال اخیر رسانه های معاند فارسی زبان درباره دستگیری و بازداشت یک شهروند بهائی به ارتباط خانوادگی وی با بهرام بیضایی مربوط می شود! گزارش دستگیری سعیده خضوعی پس از آنکه معلوم شد او خواهرزاده کارگردان معروف ایرانی است، مورد توجه رسانه های معاند قرار گرفت.

به دنبال صدور احضاریه برای سعید خضوعی، او روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کرد. بنابر گزارش های دریافتی او هم اکنون تحت مراقبت و بازجویی است. به نظر می رسد که بازداشت سعیده خضوعی در ارتباط با فعالیت های فرزندش یعنی ارسلان یزدانی باشد.

ارسلان یزدانی

گفتنی است سعیده خضوعی تاکنون چهار مرتبه جهت ارائه توضیح به شعبه 2 دادسرای اوین احضار شده است.  لازم به ذکر است که فرزند او، ارسلان یزدانی با تودیع وثیقه معادل یک میلیارد تومانی تا زمان رسیدگی قضائی موقتا آزاد است. /تمام