main image
32   1401/01/19  

مراد موشه طاهباز به اعتصاب غذا پایان داد

زندانی که قربانی دولت ترامپ شد

به گزارش ماهستیم؛ مراد موشه طاهباز از زندانیان امنیتی_سیاسی به دنبال درخواست اعضای خانواده به اعتصاب غذای خود پایان داد. او از جمله زندانیانی است که تحت پوشش فعال محیط زیست با نفوذ در سازمان حفاظت از محیط زیست به جاسوسی از مراکز حساس و فوق‌سری کشور اقدام کرده بود. تهیه اطلاعات درباره نقشه‌ تاسیسات دریایی و نظامی در حوزه خلیج ‌فارس از جمله فعالیت های جاسوسی او بوده است.

از میان جاسوسانی که تحت پوشش فعال محیط زیست دستگیر شده اند،  پیام‌ها و پیگیری‌های ویژه‌ برای آزادی مراد موشه طاهباز صورت گرفته است. او فرزند قاسم طاهباز از سناتورهای دوران پهلوی و عضو موسسه میراث پارسیان است.

مراد موشه طاهباز

علیرغم اهمیت مراد موشه طاهباز و برخی دیگر از زندانیان سیاسی_امنیتی دو تابعیتی اما دولت ترامپ با پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران مبنی بر تبادل زندانیان موافقت نکرد؛ وزیر خارجه آمریکا در واکنش به پیشنهاد محمد جواد ظریف، با نگاه قلدرمابآنه بدون ‌اشاره به ایرانیان زندانی در آمریکا اعلام کرد: « ... ایران می‌تواند با آزاد کردن فوری ‌اشخاص بی‌گناه آمریکایی جدیت خود را نشان دهد».

گفتنی است ایالات متحده آمریکا همواره از سیامک و باقر نمازی، نزار زاکا، باب لوینسون، مایکل وایت، ژیو وانگ و مراد موشه طاهباز به ‌عنوان اصلی‌ترین گزینه‌های مورد علاقه برای آزادی از زندان، نام برده است./تمام

مطالب مرتبط