main image
51   1401/11/27  

هادی آتشبار دستگیر شد

روایت های دروغ رسانه های معاند از دستگیر آتشبار

به گزارش ماهستیم؛ هادی آتشبار از مجرمان سابقه دار روز گذشته با دستور مقام محترم قضائی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در مشهد بازداشت شد. اگرچه رسانه های معاند فارسی زبان روایت های مختلف در این باره بیان کرده اند اما گفته می شود که بازداشت وی پس از آن صورت گرفت که نامبرده از حضور در مراجع قضائی امتناع کرده بود.

رسانه های معاند فارسی زبان به نقل از منابع ناشناس ادعا کردند که هادی آتشبار پس از دستگیری به مکان نامعلوم منتقل شده است! استناد به منابع ناشناس رویه تکراری رسانه های معاند برای جنجال آفرینی درباره پرونده متهمان سیاسی و امنیتی است که همواره مورد استفاده آنها قرار می گیرد.

گفتنی است هادی آتشبار پیشتر در اسفندماه سال 99 به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر و بازداشت شد، او یکماه بعد با قید وثیقه تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد شد؛ هدی آتشبار اردیبهشت ماه سال جاری به حکم شعبه 2 دادگاه انقلاب مشهد از بابت تبلیغ علیه نظام ج.ا.ا به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.

به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.