main image
 27    1401/09/04

بانی فتنه 88 به حکومت پیام صریح داد

پیام تصویری زهرا رهنورد

به گزارش ماهستیم؛ زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی با انتشار یک پیام تصویری نسبت به حوادث چند ماه اخیر واکنش نشان داد؛ او ضمن اشاره به نام هایی چون مهسا امینی، نیکا شاکرمی، آیلار حقی، ابوالفضل آدینه نژاد [1] خطاب به سران و مسئولان حکومت نوشت: « بیائید مرا هم بکشید یا تسلیم خواست مردم شوید».

او در ابتدای این پیام نوشت: « ... از بلوچستان و زاهدان تا کردستان را به خاک و خون کشیدید، از شمال تا جنوب و چهارگوشه ایران را غرق خون، تیر و تفنگ و باتوم کردید. دیگر طاقت رنج و درد هموطنانم را ندارم، بیائید مرا هم بکشید یا تسلیم خواست مردم شوید».

علیرغم اینکه جنبش سبز وجود خارجی ندارد اما رسانه های حامی فتنه اصرار به استفاده از عنوان جنبش سبز دارند؛ نکته قابل تامل اینکه حتی معترضان نیز در شبکه های اجتماعی تکلیف خودشان را با آنها مشخص کرده اند! دلسوزی سران فتنه برای مردم ایران در حالی بیان می شود که آنها در سال 1388 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری با طرح ادعای دروغ تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، هزاران نفر را به خیابان ها کشاندند و سبب کشته و زخمی شدن بسیاری از هموطنان شدند. ادعایی کف هیچگاه ثابت نشد!»/تمام


[1] به گزارش پزشکی قانونی کشور و گزارش های اختصاصی صدا و سیما درباره علت فوت ایشان رجوع شود.