main image
 64    1400/12/16

جوگیر فقط رضا پهلوی

پیام ربع پهلوی به رئیس جمهور اوکراین

به گزارش ماهستیم؛ ایران در جریان جنگ اوکراین طرف روسیه را گرفته اما باید خاطرنشان کرد که در رای گیری نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره جنگ رای ممتنع داد. مقام های رسمی کشورمان با اشاره به سیاست های متناقض کشورهای غربی در قبال اوکراین، خواهان پایان درگیری ها و حل مسائل از طریق گفتگو است؛ با این حال رسانه های بیگانه و اپوزسیون همچنان مدعی هستند که جمهوری اسلامی از حکومت پوتین دفاع می کند.

در همین رابطه می توان به رضا پهلوی اشاره کرد، او به تازگی در نامه ی برای رئیس جمهور اوکراین ضمن آزروی پیروزی نوشته است: « مردم ایران بر خلاف حکومت جمهوری اسلامی که از روسیه حمایت می‌کند، در کنار ملت اوکراین ایستاده‌ است. رژیم دیکتاتوری در کشور من، ایران، در کنار آنهایی ایستاده که تمامیت ارضی شما را نقض کرده‌اند و در تلاشند حاکمیت اوکراین را غصب کنند».

این حد از شتابزدگی و جوگیری در رضا پهلوی قابل تامل است؛ او ابتدا باید به این سوال مهم پاسخ دهد که اگر این جنگ برای ایران رخ می داد آیا کشورهای اروپایی از جمله اوکراین چه واکنشی از خود نشان می دادند!؟ آیا این موضوع اصلا برایشان اهمیت داشت!؟ با نگاهی به واکنش کشورهای اروپایی در رابطه با جنگ نظامی عراق، افغانستان، سوریه و ... در می یابیم که جان انسان های بیگناه در این سوی کره خاکی اهمیتی ندارد.

نامه رضا پهلویرضا پهلوی بدون اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر تجاوزگری رژیم صدام از رشادت ها و شهامت شهروندان اوکراینی سخن می گوید، او البته حق دارد چراکه همین مردم حکومت پدرش را ساقط کردند. رضا پهلوی در حالی اعلام می کند که در کنار مردم اوکراین ایستاده که حتی برای یکبار در طول هشت سال جنگ تحمیلی چنین چیزی نگفت!/تمام