main image
 325    1401/01/13

حمایت حداقلی از تمدید ماموریت آقای گزارشگر

ماموریت جاوید رحمان یکسال دیگر تمدید شد

به گزارش ماهستیم؛ تعیین و تمدید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، بیش از هر چیز اقدام سیاسی است. ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی سال ها با عناوینی چون نقض حقوق بشر به اعمال فشار سیاسی اقدام می کنند.

صرف نظر از نقض حقوق بشر در کشورهای غربی و رفتار دوگانه آنها، ارتباط گزارشگر با مخالفان حکومت ایران و استناد به گزارش های فصلی آنها نشان می دهد که اصل ماجرا دچار سیاست زدگی است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ماموریت وی با رأی مثبت ۱۹ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای یک‌ سال دیگر تمدید شده است. نکته قابل توجه اینکه امسال نسبت به سال های گذشته تعداد کمتری از اعضای موافقت خود را با تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده اند.

ستاد حقوق بشر ایران که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند، اعلام کرد: « تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در تمدید ماموریت گزارشگر ویژه با حمایت حداقلی از آن، مبنایی برای همکاری و تعامل نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران، آن را کاملا رد می‌کند».

گفتنی است در جریان رای‌گیری روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۱۲ کشور از جمله روسیه، چین، کوبا و ونزوئلا به تمدید ماموریت جاوید رحمان رای منفی دادند و ۱۶ کشور از جمله امارات عربی متحده و قطر رای ممتنع دادند./تمام