main image
 55    1401/08/01

خزعبلاتی که نوری زاد تحویل مخاطبان داد

روایت از آتش سوزی در زندان اوین

به گزارش ماهستیم؛ محمد نوری زاد پیش از آنکه به فعالیت علیه حکومت ج.ا.ا بپردازد، به کارگردانی آثار سینمایی  و نگارش مشغول بود. با اینکه او هیچ موفقیت چشمگیری در این حوزه نداشت اما کمک کرد تا در آینده به وقایع و رویدادها بال و پر دهد! پس از داستان سرایی ها درباره ماجرای تصادف، کفن پوشیدن، تجمع مقابل لاستیک البرز و ... اکنون نوبت به زندان اوین رسیده است.

تلویزیون فارسی صدای آمریکا اخیرا ادعا کرده است که فایل صوتی از محمد نوری زاد در اختیار دارد که در آن محمد نوری زاد خواهان گفتگو با محسن اژه ی [رئیس دستگاه قضائی] شده است! به گزارش VOA نوری زاد با اشاره به ماجرای فوت مرحوم مهسا امینی گفته است: « محسن اژه ی در اندازه ی نیست که به کسی که معترض است بگوید بیا با هم گفتگو کنیم».

در ادامه این گزارش محمد نوری زاد با تمسخر و اهانت خطاب به رئیس جمهور گفته است: « ملایی که ضربا ضربوا ضربن خوانده چه می‌داند جامعه بین‌الملل، تعامل با دیگران، تعامل با شعور و خرد چی هست. باور کنید که مردم از ملایان و سرداران و بسیجی ها عبور کرده اند!».

لجن پراکنی ها و چرندیات نوری زاد در حالی است که او در جای جای این فایل صوتی به تعامل و گفتگو تاکید دارد! جالب است بدانید موضوع به اینجا ختم نمی شود و نوری زاد درباره حادثه آتش سوزی زندان اوین می گوید: « تیربار شلیک شد، آرپی‌جی شلیک شد، رگبار کلاشنیکف شلیک شد. درست از بالای سر من و اطراف من. به شعور مردم توهین نکنید نگویید عده‌ای بر اثر استنشاق دود مُردند!».

او در ادامه افزود: « ما در اوین خون و جنازه‌های آش و لاش دیدیم. شما می‌گویید اراذل و اوباش؟ ما می‌گوییم درست، ولی انسان که بودند! شورش زندان اوین را می‌شد با گاز اشک‌آور خواباند، نه با گلوله‌های جنگی، نه با دوشیکا، نه با آرپی‌جی!».

داستان سرایی ها و توهم محمد نوری زاد درباره حادثه آتش سوزی زندان اوین چنان بی ارزش است که هیچکدام از رسانه های معاند فارسی زبان درباره آن بحث و گفتگو نکردند!/تمام