main image
 381    1401/01/23

شیطنت نرگس محمدی به روایت رسانه ها +تصویر

زندانی سیاسی_امنیتی به زندان بازگردانده شد

به گزارش ماهستیم؛ وجه مشترک زندانیان سیاسی_امنیتی بازی با افکار عمومی است. بارها به این نکته مهم اشاره کرده ایم که حیات سیاسی این گروه از زندانیان به حضورشان در رسانه و جلب نظر افکار عمومی مرتبط است، بنابراین چندان دور از انتظار نیست که هر از گاهی شاهد انتشار مطالب دروغ و کذب توسط این جماعت باشیم!

نرگس محمدی از زندانیان سیاسی_امنیتی حدود سه هفته پیش برای پیگیری و درمان بیماری، به مرخصی استعلاجی رفت. انتظار می رفت که او در پایان موعد مقرر به زندان بازگردد اما مثل همیشه ترجیح داد که بازگشت ش به زندان با حاشیه و جنجال همراه باشد.

او در متن یادداشتی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد، نوشت: « از دستور دادستان برای بازگشت به زندان در 17 اسفند نافرمانی کردم و اعلام کردم تا زمانی که اموال وثیقه گذارم در معرض مصادره و جلب قرار نگیرد! نافرمانی خواهم کرد. امروز به دلیل دستور دادستانی برای مصادره و جلب اموال وثیقه گذارم به زندان باز می گردم اعمال فشار بر زندانی در راستای اعمال سلطه و سرکوب جامعه است».

نرگس محمدی

خط و نشان کشیدن نرگس محمدی برای دستگاه قضائی کشور در حالی است که اغلب زندانیان از جمله زندانیان سیاسی_امنیتی با پایان مرخصی به زندان باز می گردند! نرگس محمدی اما خود را فراتر از همه و حتی قانون اساسی می داند.

همانطور که گفته شد بازگشت نرگس محمدی با حاشیه و جنجال رسانه های معاند فارسی زبان همراه بود. مطابق معمول BBC فارسی و صدای آمریکا و دیگر رسانه های معاند گزارش دروغ تقی رحمانی [همسر نرگس محمدی] بازنشر کردند.

تقی رحمانی در یادداشتی در شبکه اجتماعی توییتر مدعی شد که ماموران امنیتی برای دستگیری نرگس محمدی و عالیه مطلب زاده با یورش به منزل وی برای دستگیری این دو زندانی هجوم آورده اند! او نوشت: « هجوم ماموران اطلاعات به منزل ما برای بازداشت نرگس و عالیه مطلبی زاده برای تحویل به دادستانی اوین، در صورتی که قرار آنها بود به زندان بازگردند. هفت نفر مامور وزارت اطلاعات برای دستگیری نرگس و عالیه به خانه هجوم آوردند».

تقی رحمانی

دیگر سایت ها و رسانه های وابسته به جریان اپوزسیون نیز به شدت ماجرا افزودند؛ به عنوان مثال سایت ایران وایر [به مدیریت رضا حقیقت نژاد] با اشاره به خبر دستگیری نرگس محمدی به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی مدعی شد که شدت برخورد با نرگس محمدی چنان خشونت آمیز بوده که او ناگزیر به استفاده از قرص زیر زبانی شده است!».

سایت ایران وایر

نظر به رفتار گذشته نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی_امنیتی که پای ثابت اخبار و گزارش رسانه های معاند هستند می توان گفت که این ماجرا همچنان ادامه دارد. دیری نمی گذرد که او هم مانند شیرین عبادی کشور را ترک و فعالیت های خود را علیه ج.ا.ا ادامه خواهد داد./تمام